Priser & info:

 

Oppstalling = 275,- pr.døgn
2 hunder = 400,- pr. døgn (i samme bur/bås)

Nyttårsaften = 500:-

Ekstra trening = 50,- pr. døgn

HUSK GYLDIG VAKSINASJONSATTEST!